• Thu hút nhân tài bằng môi trường làm việc trẻ trung, công bằng và phát triển toàn diện.
  • Văn phòng tiện nghi mang đến không gian làm việc hiện đại, sáng tạo.
  • Chính sách hoa hồng hấp dẫn 50% đến 65%, cao nhất thị trường
  • Được ỨNG TRƯỚC 20-25% hoa hồng sau khi Khách hàng ký Hợp Đồng
  • Mức lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và kinh nghiệm thị trường lao động miền Trung. 
  • Đẩy mạnh chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các cuộc thi sáng tạo, chương trình nâng cao nghiệp vụ thường niên.
Môi trường làm việc
Trẻ trung, thân thiện, phát triển
Đánh giá KPIs
Rõ ràng, Minh bạch
Lương thưởng
Theo năng lực, kinh nghiệm và khả năng
Chính sách Phúc Lợi
Đầy đủ, Hấp dẫn 
Khen Thưởng và Kỷ Luật
Đúng người, đúng việc
Đào tạo Nhân sự
Thường xuyên, liên tục